فروش انواع مخزن تحت فشار هاماک محصول مشترک ایران و ترکیه

فروش انواع مخزن تحت فشار هاماک محصول مشترک ایران و ترکیه در وب سایت مخزن آب به نشانی: https://makhzaneab.com

برای خرید و اطلاع از قیمت مخزن تحت فشار هاماک می توانید به این سایت مراجعه کنید.

مخزن تحت فشار نمی دانید چیست؟ مطلب زیر را بخوانید:

pressure-expanshion-tank.pngتصویر مخرن تحت فشار هاماک

  از مخزن تحت فشار هاماک در کنار پمپ هایی که توان یک اسب و بالاتر را دارند استفاده می گردد. مخزن تحت فشار پمپ آب جهت ذخیره کردن آب و ارسال آن به خروجی آب بکار گرفته می شود.

منبع تحت فشار باعث می گردد تا عمر پمپ آب بیشتر شود زیرا با هر بار باز شدن شیر آب پمپ شروع به فعالیت نمی کند. منبع تحت فشار را همراه با درجه فشار، پنج راهی و کلید خودکار به پمپ آب وصل می کنند.

با استفاده از این قطعات که بر روی پمپ بسته می شوند هنگامی که شیر آب باز شود قبل از همه، آبی که درون منبع انبساط بسته وجود دارد تخلیه می گردد.

اگر شیر آب همین طور باز بماند در این هنگام فشار داخل منبع انبساط بسته افت می کند زیرا آب آن تخلیه شده و بلافاصله از طریق سوئیچ فشار فرمان راه اندازی پمپ آب صادر می گردد و پمپ آب در مدار قرار می گیرد تا افت فشار آب را جبران نماید.

/ 0 نظر / 4 بازدید